Jeg kører også ud og behandler klienter i eget hjem.